Liu Xiaodong
Into Taihu, 2010

Oil on canvas
300 x 400 cm / 118 x 157 1/2 in.

Thumbnail xiao130021 webedit
Thumbnail xiao130028 webedit
Thumbnail xiao120016 webedit
Thumbnail three gorges    newly displaced population 2004 300x1000cm
Thumbnail xiao130003 webedit
Thumbnail xiao120014
Thumbnail xiao120012 webedit
Thumbnail xiao130002 webedit
Thumbnail xiao130001 webedit
Thumbnail xiao130024 webedit
Thumbnail xiao130018 webedit
Thumbnail xiao130008 webedit
Thumbnail xiao130023 webedit
Thumbnail feature 2003 man on kang 200x200cm oil on canvas
Thumbnail getting chickens
Thumbnail feature 2012majiang parlor 90x100cm oil on canvas
Thumbnail feature 2010into taihu 3
Thumbnail feature 2010 out of beichuan 3
Thumbnail xiao130009
Thumbnail xiao130016
Thumbnail xiao120002 edit
Thumbnail feature 2004  80 lohan   200x100cmx2 oil on canvas
Thumbnail xiao140001
Thumbnail xiao160008
Thumbnail xiao160011 insta 3
Thumbnail xiao160002
Thumbnail unnamed 1
Thumbnail unnamed 2
Thumbnail unnamed
Thumbnail xiao180004 1
Thumbnail xiao180007
Thumbnail xiao180010 1