Leon Polk Smith
Green Black Point, 1967

Acrylic on canvas
121.9 x 121.9 cm
48 x 48 in

Thumbnail leon polk smith smil680001
Thumbnail leon polk smith smil670001
Thumbnail leon polk smith