John Latham
Speak, 1962

Etka 16 mm, colour, 10 minutes

Thumbnail lath600003
Thumbnail lath550001
Thumbnail lath100114
Thumbnail lath640005 4
Thumbnail lath100093
Thumbnail lath650006
Thumbnail lath760006
Thumbnail lath740014
Thumbnail lath580007
Thumbnail lath600002
Thumbnail lath630003
Thumbnail lath880009
Thumbnail lath620006
Thumbnail lath700013
Thumbnail lath920010 1  1