Off the Mountain, 2012

portoro marble

94 x 62 x 86 cm

Thumbnail_cragint13
Thumbnail_cragint18
Thumbnail_cragint20
Thumbnail_crag120008_10
Thumbnail_crag120010
Thumbnail_crag120011_3
Thumbnail_crag120011_2
Thumbnail_crag120012_1
Thumbnail_crag120006_15
Thumbnail_crag120006_13
Thumbnail_crag120017_4
Thumbnail_crag120013
Thumbnail_crag120016_1
Thumbnail_crag120014_3
Thumbnail_crag120014_4