Stanley Whitney
Wild Thing, 2015

Oil on linen
152 x 152 cm / 60 x 60 in.

Thumbnail_whit140003_1
Thumbnail_whit140001_1
Thumbnail_whit140002_1_2
Thumbnail_whit130001_1_2
Thumbnail_whit150001
Thumbnail_whit150011
Thumbnail_whit150007
Thumbnail_whit150002
Thumbnail_whit100001
Thumbnail_whit130002
Thumbnail_whit130003
Thumbnail_whit080001_2
Thumbnail_whit150019
Thumbnail_whit160005
Thumbnail_whit150021
Thumbnail_whit110001
Thumbnail_whit150018