Leon Polk Smith
Green Black Point, 1967

Acrylic on canvas
121.9 x 121.9 cm
48 x 48 in

Thumbnail_leon_polk_smith_smil680001
Thumbnail_leon_polk_smith_smil670001
Thumbnail_leon_polk_smith