John Latham
Speak, 1962

Etka 16 mm, colour, 10 minutes

Thumbnail_lath600003
Thumbnail_lath550001
Thumbnail_lath100114
Thumbnail_lath640005_4
Thumbnail_lath100093
Thumbnail_lath650006
Thumbnail_lath760006
Thumbnail_lath740014
Thumbnail_lath580007
Thumbnail_lath600002
Thumbnail_lath630003
Thumbnail_lath880009
Thumbnail_lath620006
Thumbnail_lath700013
Thumbnail_lath920010_1__1_